Rachunkowość

Biuro Rachunkowe Medyczno.Bis

Możliwość manipulowania dużymi ilościami danych

Udowodniona znajomość zasad, praktyk, standardów, przepisów prawa i regulacji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunkowości

Wysoka dbałość o szczegóły i dokładność

Umiejętność kierowania i nadzorowania

Licencjat z rachunkowości lub finansów

Co oznacza oprogramowanie księgowe?

Oprogramowanie księgowe to rodzaj oprogramowania komputerowego używanego przez księgowych do zarządzania kontami i wykonywania operacji księgowych.

 

Rachunkowość to systematyczna praktyka, praca lub proces przekazywania i rejestrowania informacji finansowych. W środowisku biznesowym odbywa się to na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych, wymaganych raportów i analiz finansowych w celu spełnienia wymagań prawnych lub wewnętrznych wymagań zarządczych. Rachunkowość może również obejmować systematyczną i zróżnicowaną wycenę, klasyfikację, weryfikację, sumowanie i interpretację informacji finansowych. Polecamy naszą firmę - https://znany-ksiegowy.pl/

 

Oprogramowanie księgowe może obejmować zarówno proste programy z pojedynczym zapisem używane do indywidualnego prowadzenia dokumentacji, jak i bardziej wyrafinowane systemy podwójnego zapisu, które mogą przetwarzać między innymi należności, zobowiązania, listy płac i inwentaryzację.

W Wielkiej Brytanii oprogramowanie księgowe może być określane jako oprogramowanie księgowe.

Reklama

Techopedia wyjaśnia oprogramowanie księgowe

Rachunkowość korporacyjna stała się wysoce regulowana i jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ umożliwia firmom śledzenie ich transakcji finansowych i otrzymywanie niemal natychmiastowych raportów i analiz. Zanim powstało oprogramowanie księgowe, zadania księgowe musiały być wykonywane ręcznie. Automatyzując te zadania, oprogramowanie księgowe zmniejsza koszty prowadzenia księgowości. Zapewnia również dokładniejsze i terminowe raportowanie, umożliwiając firmom lepsze wykorzystanie informacji do podejmowania decyzji finansowych.

 

W 2001 roku wiele dużych korporacji, w tym Arthur Anderson, Enron, Quest, WorldCom i Sunbeam, było zaangażowanych w skandale księgowe, które oszukały udziałowców z miliardów dolarów i doprowadziły do ​​poważnego przeglądu standardów rachunkowości, przepisów dotyczących audytów i praktyk księgowych korporacji. . Doprowadziło to również do uchwalenia ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 r., Która ustanowiła nowe i bardziej rygorystyczne standardy rachunkowości dla spółek publicznych.

Podczas gdy mniejsze firmy mogą zdecydować się na gotowe pakiety oprogramowania księgowego, duże firmy mają tendencję do opracowywania programów niestandardowych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Szablon opisu stanowiska księgowego, w współpracujemy z Firma księgową - https://znany-ksiegowy.pl/warminsko-mazurskie/biuro-rachunkowe-elblag

Poszukujemy zorganizowanego księgowego do zarządzania księgowością finansową naszej firmy. Do obowiązków Księgowego należy analiza wszelkich działań finansowych, zapewnienie zgodności z wymogami księgowymi i prawnymi oraz przygotowywanie budżetów.

 

Aby odnieść sukces jako księgowy, powinieneś mieć dyplom z rachunkowości, wiedzę z zakresu rachunkowości i umiejętności administracyjne. Ostatecznie wysokiej jakości księgowy powinien być w stanie skutecznie przyczyniać się do efektywności finansowej organizacji, przy jednoczesnym dokładnym prowadzeniu ewidencji wydatków i zysków.

 

Obowiązki księgowego:

Prowadzenie i przeglądanie dokumentacji finansowej.

Zapewnienie zgodności z przepisami księgowymi i podatkowymi.

Regularne przygotowywanie budżetów.

Monitorowanie wydatków i zysków oraz dostarczanie raportów.

Ocena wewnętrznych systemów zarządzania, procedur i ryzyka w celu przedstawienia zaleceń.

Prowadzenie kont firmowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wymagania księgowego:

Dyplom z rachunkowości lub podobny.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego.

Znajomość i kompetencje w zakresie zasad rachunkowości.

Biegła znajomość systemów zarządzania.

Umiejętności administracyjne.

Solidne umiejętności interpersonalne.

Biegła znajomość programu MS Excel i innych programów księgowych.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest dział księgowości w utrzymywaniu biznesu bez problemów i opóźnień. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że księgowi nadzorują wiele funkcji back-office w firmie - w przeciwieństwie na przykład do sprzedaży, która jest działalnością na pierwszej linii, na otwartej przestrzeni i na linii ognia.

Ludzie mogą nie myśleć dużo o tych działaniach back-office, ale z pewnością zauważyliby, gdyby te działania nie zostały wykonane. W dniu wypłaty firma powinna lepiej nie mówić swoim pracownikom: „Przepraszamy, ale dział księgowości jest trochę spóźniony w tym miesiącu; czek dostaniesz później ”.

Lista płac: należy obliczyć całkowite płace i pensje zarobione przez każdego pracownika w każdym okresie rozliczeniowym, zwane wynagrodzeniem brutto lub zarobkami brutto . Na podstawie szczegółowych danych osobowych zawartych w aktach osobowych i aktualnych informacjach o zarobkach należy określić prawidłowe kwoty podatku dochodowego, podatku na ubezpieczenie społeczne i innych potrąceń z wynagrodzeń brutto.

Do czeków płacowych należy dołączyć odcinki, które w każdym okresie rozliczeniowym przekazują pracownikom różne informacje. Łączne kwoty potrąconego podatku dochodowego i podatków na ubezpieczenie społeczne, plus podatki od zatrudnienia nałożone na pracodawcę, muszą być terminowo zapłacone federalnym i stanowym organom rządowym. Emerytury, urlopy, zasiłki chorobowe i inne świadczenia zarobione przez pracowników muszą być aktualizowane w każdym okresie rozliczeniowym.

Krótko mówiąc, lista płac to złożona i krytyczna funkcja, którą wykonuje dział księgowości. Wiele firm zleca obsługę płac firmom specjalizującym się w tej dziedzinie.

Inkaso gotówkowe: Wszystkie środki pieniężne otrzymane ze sprzedaży i ze wszystkich innych źródeł muszą być dokładnie zidentyfikowane i zarejestrowane, nie tylko na rachunku pieniężnym, ale także na odpowiednim rachunku dla źródła otrzymanej gotówki. Dział księgowości dba o to, aby środki pieniężne były zdeponowane na odpowiednich rachunkach bieżących firmy oraz aby mieć pod ręką odpowiednią ilość monet i waluty do dokonywania reszty dla klientów.

Księgowi bilansują książeczkę czekową firmy i kontrolują, kto ma dostęp do wpływających wpływów gotówkowych. (W większych organizacjach skarbnik może być odpowiedzialny za niektóre z tych funkcji związanych z przepływem gotówki i obsługą gotówki).

Płatności gotówkowe (wypłaty): Oprócz czeków płacowych, firma wypisuje wiele innych czeków w ciągu roku - aby zapłacić za różnorodne zakupy, zapłacić podatek od nieruchomości, spłacić pożyczki i rozdzielić część swoich zysk dla właścicieli firmy.

Dział księgowości przygotowuje wszystkie te czeki do podpisów urzędników biznesowych, którzy są upoważnieni do podpisywania czeków. Dział księgowości przechowuje wszystkie towarzyszące dokumenty i pliki biznesowe, aby wiedzieć, kiedy należy zapłacić czeki, upewnia się, że kwota do zapłaty jest poprawna i przekazuje czeki do podpisu.

Script logo